TUIASI a atras 3 milioane de euro finanțare europeană nerambursabilă pentru a realiza programe moderne de practică pentru studenți

Calcul la rece

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a mai câștigat două proiecte din fonduri europene nerambursabile, finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, atrăgând în total aproape 3 milioane de euro pentru a facilita stagii de practică și programe de inserție pe piața muncii pentru viitorii absolvenți.

După ce în luna iunie fusese declarat eligibil pentru finanțare proiectul „TechJobs – Stagii de practică pentru studenții Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» din Iași într-un mediu de lucru real”, în cursul lunii iulie au mai fost validate două proiecte coordonate de cadrele didactice ale TUIASI:  „Stagii de PRACTICă performante pentru studenții Universității Tehnice «Gheorghe Asachi» Iași – PRACTIC” și „Inserția absolvenților prin stagii de pregătire PRACtică moderne și eficiente din cadrul Universității TEHnice «Gheorghe Asachi» din Iași, pe piața muncii – PRACTEH”.

Fiecare proiect au o valoare de aproximativ 4,7 milioane de lei, aproape 4 milioane de lei fiind fonduri europene nerambursabile, iar diferența de la bugetul de stat. Dacă proiectul declarat eligibil în iunie își propunea să ajute 129 de absolvenți ai universității să își găsească un loc de muncă competitiv pe domeniile de specializare inteligentă, aceste două proiecte își propun, fiecare, să faciliteze trecerea de la educație la muncă pentru 330 de studenți care finalizează studiile superioare în România, la TUIASI, în perioada 2020 – 2022. Practic, aproape 800 de studenți și absolvenți ai universității vor beneficia de aceste proiecte în următorii doi ani.

Conform ghidului proiectelor, acest lucru se va realiza prin „consolidarea sistemului de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă”.

Prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin, prorector al TUIASI și coordonator al unuia dintre proiecte, a explicat faptul că acestea vin ca un sprijin pentru studenții care desfășoară activități de practică începând cu anul al II-lea, și că se adresează în primul rând studenților ce provin din grupuri defavorizate: mediul rural, cu nevoi speciale etc., dar grupul țintă poate fi extins. Vor fi desfășurate activități tip workshop, vor fi implicați tutori din mediul academic și din cel economic și industrial, astfel încât activitatea didactică să aibă o componentă consistentă de practică în legătură cu mediul de afaceri. „Este vital ca studenții să desfășoare o astfel de activitate sub o îndrumare directă, atât din partea profesorilor, cât și a tutorilor din zona industriei. Urmărim realizarea de activități care să le dezvolte orizontul profesional și personal, astfel încât să poată asimila mai bine cunoștințele practic, care devin importante în special în completarea celor teoretice. Fiindcă nimic nu este mai practic decât o teorie bună, urmărim ca absolvenții să dezvolte cunoștințele practice, care sunt vitale în acest domeniu”, a explicat prof. univ. dr. ing. Neculai Eugen Seghedin.

Proiectele se vor derula în următorii doi ani, iar studenții implicați vor primi și burse pentru participarea la activități. Proiectele sunt finanțate în cadrul obiectivului specific 6.13 – „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *